Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15404
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting behaviour by using characteristic temperatures
Třídicí znak:838308
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15404:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama