Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 689
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Třídicí znak:833631
Schválena:3.10.2018
Vydána:1.11.2018
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.11.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1596 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama