Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 17621
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace atmospheres - Short term detector tube measurement systems - Requirements and test methods
Třídicí znak:833626
Schválena:29.2.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1035 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama