Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14626
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy
Třídicí znak:835724
Schválena:8.2.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:765 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama