Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN ISO 18466
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the biogenic fraction in CO 2 in stack gas using the balance method
Třídicí znak:834716
Schválena:18.4.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1867 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama