Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14211
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence
Třídicí znak:835721
Schválena:10.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:778 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama