Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10075-1
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomic principles related to mental workload - Part 1: General issues and concepts, terms and definitions
Třídicí znak:833572
Schválena:29.3.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1154 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama