Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for sampling
Třídicí znak:838320
Schválena:23.8.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2560 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama