Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14779
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Sampling - Methods for preparating sampling plans and sampling certificates
Třídicí znak:838212
Schválena:7.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14779:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:193 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama