Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine
Třídicí znak:838226
Schválena:26.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:271 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama