Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 35 norem

ČSN EN ISO 7250-1
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833506
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN ISO 13731
Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
Třídicí znak:833545
Účinnost od:1.1.2003

ČSN EN 13202
Ergonomie tepelného prostředí - Teploty horkých povrchů přístupných dotyku - Pravidla pro stanovení mezních hodnot teploty povrchů ve výrobkových normách s pomocí EN 563
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833546
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN ISO 15743
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
Třídicí znak:833547
Účinnost od:1.1.2009

ČSN ISO 11399
Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Třídicí znak:833550
Účinnost od:1.5.1997
Změny:*Z1 3.01

ČSN EN ISO 7726
Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
Třídicí znak:833551
Účinnost od:1.6.2002

ČSN EN ISO 12894
Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
Třídicí znak:833552
Účinnost od:1.7.2002

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN ISO 15265
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí
Třídicí znak:833554
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO 11079
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu
Třídicí znak:833556
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 13732-1
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 13732-3
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 13732-3
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833557
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN ISO 10551
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833558
Účinnost od:1.6.1997
Platnost ukončena:1.3.2020
Změny:*Z1 7.01

ČSN EN ISO 9886
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
Třídicí znak:833559
Účinnost od:1.10.2004

ČSN ISO 9886
Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833559
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.10.2004
Změny:*Z1 7.01

ČSN EN 28996
Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.5.2005
Opravy:*1 3.99

ČSN EN ISO 8996
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 8996
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833560
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN ISO 7243
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN ISO 7243
Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.4.2018
Změny:*1 8.95

ČSN EN 12515
Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833562
Účinnost od:1.10.1998
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN EN ISO 7933
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
Třídicí znak:833562
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN ISO 7730
Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.6.2006
Opravy:*1 12.01

ČSN EN ISO 7730
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833563
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN ISO 10075-1
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
Třídicí znak:833572
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 9241-110
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 9241-11
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 9241-125
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN ISO 9241-20
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN ISO 9241-306
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 9241-960
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty
Třídicí znak:833582
Účinnost od:1.6.2018

 
 
Reklama