Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 83 8250
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Sawdust, shavings, chips, slabs and edgings for direct combustion
Třídicí znak:838250
Schválena:26.8.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2013
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama