Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15403
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of ash content
Třídicí znak:838307
Schválena:29.6.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:530 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama