Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15415-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Screen method for small dimension particles
Třídicí znak:838319
Schválena:27.2.2012
Vydána:1.4.2012
Účinnost od:1.5.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:530 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama