Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts
Třídicí znak:834731
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14790:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:407 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama