Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14778-1
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Sampling - Part 1: Methods for sampling
Třídicí znak:838211
Schválena:29.5.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14778-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2963 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama