Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15210-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes
Třídicí znak:838221
Schválena:31.3.2011
Vydána:1.5.2011
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:235 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama