Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 18846
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of fines content in quantities of pellets
Třídicí znak:838230
Schválena:3.3.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:216 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama