Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14778-2
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Sampling - Part 2: Methods for sampling particulate material transported in lorries
Třídicí znak:838211
Schválena:18.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14778-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1314 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama