Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15149-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above
Třídicí znak:838219
Schválena:1.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.11.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1249 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama