Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another
Třídicí znak:838225
Schválena:15.10.2015
Vydána:1.11.2015
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:1.2.2017
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:279 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama