Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16817-1
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Monitoring the effects of genetically modified organisms (GMO) - Pollen monitoring - Part 1: Technical pollen sampling using pollen mass filter (PMF) and Sigma-2-sampler
Třídicí znak:835737
Schválena:16.3.2016
Vydána:1.5.2016
Účinnost od:1.6.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2423 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama