Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1948-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs
Třídicí znak:834745
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1948-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:579 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama