Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15446
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks
Třídicí znak:834787
Schválena:17.6.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:230 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama