Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16948
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen
Třídicí znak:838216
Schválena:2.12.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:273 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama