Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another
Třídicí znak:838225
Schválena:13.12.2016
Vydána:1.1.2017
Účinnost od:1.2.2017
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama