Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16214-1+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
Třídicí znak:838260
Schválena:26.5.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:646 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama