Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content
Třídicí znak:838311
Schválena:10.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama