Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 10551
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales
Třídicí znak:833558
Schválena:5.11.1996
Vydána:1.5.1997
Účinnost od:1.6.1997
Platnost ukončena:1.3.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 10551:1995, EN ISO 10551:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:171 kB
Změny:*Z1 7.01 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2001
Věstník:7/2001
Účinnost od:1.8.2001
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:52 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama