Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9241-306
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of human-system interaction - Part 306: Field assessment methods for electronic visual displays
Třídicí znak:833582
Schválena:31.1.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:12517 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama