Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Method for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content
Třídicí znak:838311
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15407:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:267 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama