Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of the current rate of aerobic microbial activity using the real dynamic respiration index
Třídicí znak:838322
Schválena:27.2.2012
Vydána:1.4.2012
Účinnost od:1.5.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1986 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama