Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method
Třídicí znak:834731
Schválena:10.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1323 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama