Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 1948-5
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 5: Long-term sampling of PCDDs/PCDFs and PCBs
Třídicí znak:834745
Schválena:12.8.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2173 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama