Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of carbon monooxide (CO) - Reference Method: Non-dispersive infrared spectrometry
Třídicí znak:834740
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15058:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:513 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama