Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16995
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content
Třídicí znak:838217
Schválena:5.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:360 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama