Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 689+AC
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
Třídicí znak:833631
Schválena:15.4.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1732 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama