Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Směrnice pro zpracování normalizovaných metod

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air quality - Measurement of stationary source emissions - Guidelines for the elaboration of standardised methods
Třídicí znak:834788
Schválena:17.6.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:338 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama