Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 18123
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter
Třídicí znak:838222
Schválena:13.5.2016
Vydána:1.6.2016
Účinnost od:1.7.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:755 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama