Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13890
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace exposure - Procedures for measuring metals and metalloids in airborne particles - Requirements and test methods
Třídicí znak:833616
Schválena:18.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:374 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama