Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes
Třídicí znak:838202
Schválena:5.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:413 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama