Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 15234-2
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-industrial use
Třídicí znak:838204
Schválena:2.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:645 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama