Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid Biofuels - Determination of minor elements
Třídicí znak:838224
Schválena:14.7.2006
Vydána:1.9.2006
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15297:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:261 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama