Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 15150
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of particle density
Třídicí znak:838218
Schválena:27.3.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.5.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:579 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama