Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 19694-4
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry
Třídicí znak:834798
Schválena:15.11.2016
Vydána:1.1.2017
Účinnost od:1.2.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama