Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 16000-32
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants
Třídicí znak:835801
Schválena:20.10.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:662 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama