Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STP - Společnost pro techniku prostředí

www.stpcr.cz
logo STP - Společnost pro techniku prostředí
16.10.2019
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Schiedel s.r.o. ve spolupráci s odborníky v oboru vytápění, větrání a techniky prostředí si Vás dovoluje pozvat na seminář pro projektanty, architekty a stavební odborníky Spalinové cesty a komíny 2019

23. konference Klimatizace a větrání
2.10.2019
STP - Společnost pro techniku prostředí

Můžeme se těšit například na shrnutí konceptu větrání, přiblížení situace požární bezpečnosti v rámci používání hořlavých chladiv, či příspěvek zabývající se spotřebou energie budov na větrání aklimatizaci a významem commissioningu a mnoho dalších zajímavých příspěvků.

Potrubí pod stropem, administrativní budova, ilustrační obrázek, foto redakce
28.7.2019
redakce

U zkoušení vodovodu a kanalizace existují odlišnosti, různá praxe a mnoho otazníků. Postup by měl být součástí smlouvy nebo v projektové dokumentaci. V září se v Praze a Brně bude konat kurz pro projektanty, techniky i montážní firmy včetně praktických ukázek.

25. konference Vytápění Třeboň 2019, foto Marek Mádr, STP
5.6.2019
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jednou z podmínek prediktivní regulace řízení tepelných soustav je on-line snímání toků otopné vody a tepelné energie. Návrh a dimenzování sálavých systémů vytápění a chlazení integrovaných do stavebních konstrukcí byl zkoumán i s ohledem na modernizaci stávajících budov.

Konference Vytápění Třeboň, foto redakce
9.5.2019
STP - Společnost pro techniku prostředí

Přednášky v blocích: Energetická náročnost a NZEB, soustavy, zdroje tepla a otopné plochy, využití obnovitelných zdrojů energií, využití obnovitelných zdrojů energií, řízení a regulace v tepelné technice, převážně sálavé vytápění a chlazení a ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav. Zveme vás na tradiční setkání s odborným a společenským programem.

Konference Vytápění v Třeboni 2017, foto STP
2.5.2019
redakce

Tradiční konference se bude konat 28. a 29. 5. 2019 jako obvykle v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni a jako vždy i se společenskou částí. Netradiční bude odborný program, protože opět musí reagovat na aktuální novinky.

10.4.2019
STP - Společnost pro techniku prostředí

Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.

GREEN WAY 2017
28.9.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí

22. a 23.10.2018 se koná další ročník sympozia, které spojuje profese správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb.

20.7.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí

Příspěvky se věnují nejnovějším technickým systémům, které jsou vhodné pro moderní úsporné budovy. Zaměřeny jsou na jednotlivé dílčí části technických systémů těchto budov - na systémy vytápění, větrání a zdravotechniky ve vztahu k energetické náročnosti a kvalitě vnitřního prostředí. Uváděny jsou poznatky z navrhování, realizací a zkušenosti s provozem těchto systémů.

Konference Alternativní zdroje energie předchozí ročník
16.6.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel pořádá ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci Alternativní zdroje energie 2018 v Kroměříži.

14.3.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář, který pořádá STP od r. 2002, je letos v trochu jiné podobě. Kromě tradičních novinek pro návrh a provoz vnitřních vodovodů a kanalizace bude čas věnován i příkladům, jak se připravit na novou legislativu ochrany osobních údajů, která bude platit od května 2018.

5.9.2017
STP - Společnost pro techniku prostředí

VIII. sympozium GREEN WAY jsme uspořádali již v květnu v Brně, ale 21. 9. 2017 se v Praze se koná malé Sympozium na jeden den s odbornou i společenskou částí.

16.4.2017
STP - Společnost pro techniku prostředí

Odborná sekce Facility management STP pořádá seminář, který podá přehled o historii, současnosti a výhledech provozování objektů v České republice.

4.3.2017
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

1.10.2016
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na již VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016, které pořádá ve dnech 18. a 19. října 2016 Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce INHOB.

12.4.2016
STP - Společnost pro techniku prostředí

Studenti tak mají snadný přístup k aktuálním informacím a novinkám z oboru vnitřního prostředí budov a mohou si rozšířit dosažené znalostí z oboru techniky prostředí.

28.2.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Seminář zahájí Ing. Novotný přednáškou, která se týká každého: Cena vody - proč naše peníze tečou ve velkém do zahraničí? Ing. Novotný je zároveň autorem projektu Pravda o vodě, jehož cílem je upozornit na to, jak v ČR zahraniční koncerny odklání velkou část financí inkasovaných od občanů z vodného a stočného na účty v zahraničí.

11.3.2015
STP - Společnost pro techniku prostředí

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě. I v letošním roce se zaměříme na nové a zásadní novinky, které výrazně ovlivní praxi.

19.1.2015
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí Klimatizace a větrání, pořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz Větrání a klimatizace. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2015.

Konference Vytápění Třeboň 2013
7.1.2015
STP - Společnost pro techniku prostředí

23. konference Vytápění Třeboň 2015 se bude konat 19. až 21. května tradičně v kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni.

3.5.2014
STP - Společnost pro techniku prostředí

Mottem konference je „Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov“, proto lze očekávat, že bude v rámci již tradičních témat, jako je vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace, věnován větší důraz na rekonstrukce budov a systémů.

9.11.2013
STP - Společnost pro techniku prostředí

Konference Alternativní zdroje energie 2014 s podtitulem Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka se bude konat 1.- 3. 7. 2014 v Kroměříži.

20.4.2013
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

8.4.2013
STP - Společnost pro techniku prostředí

Představíme Vám zcela nový koncept kombinovaného regulačního a vyvažovacího ventilu s plynule nastavitelnou hodnotou Kvs, který otevírá nové možnosti v navrhování regulačních ventilů, přináší mnoho výhod pro projektanty, montážní firmy, investory, provozovatele budov a firmy zabývající se provozem a údržbou vytápěcích a chladicích soustav.

5.4.2013
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., STP - Společnost pro techniku prostředí

Odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí Vás srdečně zve na další ročník prestižní konference Vytápění v Třeboni.

16.2.2013
STP - Společnost pro techniku prostředí

V letošním roce se soustředíme především na novou normu pro vnitřní vodovody. Tato norma vyjde v únoru a na semináři ji bude komentovat přímo Ing.Jakub Vrána, Ph.D., který byl zároveň v týmu pro překlad všech částí evropské normy ČSN EN 806 a tudíž na semináři budou přesně vysvětleny souvislosti.

5.12.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční odborný seminář společnosti Hydronické systémy, který je určen pro projektanty vytápění, chlazení a MaR, provozovatele soustav, rozpočtáře a technické pracovníky z oblasti TZB. Seminář pořádají HYDRONIC SYSTEMS ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

19.9.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Družstevní závody Dražice je významnou českou firmou, která se zabývá vývojem, výrobou a instalací ohřívačů teplé vody a akumulačních nádrží. Současně zastupuje na českém trhu společnost NIBE, výrobce švédských tepelných čerpadel. Cílem semináře je představit odborným projektantům výrobní sortiment značky DZD a NIBE. Lektoři ČVUT budou prezentovat novinky v legislativě technických zařízení budov.

23.8.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Pořádající firma DANFOSS ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář zaměřený na téma přesné regulace a řízení vytápění a na možnosti úspor energie ve vytápění. Lektoři ČVUT budou prezentovat novinky v legislativě energetické náročnosti budov.

7.8.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov si Vás dovoluje pozvat na "III. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2012" s podtitulem Energetická koncepce EU pro potřeby vytápění, větrání a chlazení objektů - její uvádění do praxe.

31.7.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dnes je poslední šance pro ty, kteří dosud nepředložili své abstrakty pro Clima 2013. Mezinárodní kongres Clima 2013 se bude konat v Praze ve dnech 16. - 19. června 2013.

28.4.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Ústředním tématem konference je „ Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“. Toto téma vyjadřuje jak hlavní cíl větrání a klimatizace, tj. vyváření kvalitního vnitřního prostředí, tak zcela druhou stránku této snahy, totiž kolik musíme za kvalitní prostředí zaplatit.

30.3.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Družstevní závody Dražice je významnou českou firmou, která se zabývá vývojem, výrobou a instalací ohřívačů teplé vody a akumulačních nádrží. Současně zastupuje na českém trhu společnost NIBE, výrobce švédských tepelných čerpadel. Cílem semináře je představit odborným projektantům výrobní sortiment značky DZD a NIBE. Lektoři ČVUT budou prezentovat novinky v legislativě technických zařízení budov.

9.2.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.

10.1.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci Alternativní zdroje energie 2012 s podtitulem Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy, která se bude konat ve dnech 10. až 12. července 2012 v Kroměříži.

27.12.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Ústředním tématem konference je "Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky". Toto téma vyjadřuje jak hlavní cíl větrání a klimatizace, tj. vytváření kvalitního vnitřního prostředí, tak i druhou stránku této snahy, totiž kolik musíme za kvalitní prostředí zaplatit.

16.12.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí (odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie) ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE) pořádají ve dnech 10. až 12.  července 2012 v Justiční škole v Kroměříži odbornou konferenci Alternativní zdroje energie 2012.

5.12.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

HYDRONIC SYSTEMS si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2012" s podtitulem "OPTIMÁlní řešení pro soustavy s proměnným průtokem" pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

3.10.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Schiedel s.r.o. ve spolupráci s odborníky v oboru vytápění, větrání a techniky prostředí a společností Romotop spol. s.r.o. si Vás dovolují pozvat na seminář pro projektanty, architekty a stavební odborníky "Spalinové cesty a komíny, vytápění a větrání, mikroklimatické podmínky 2011".

23.9.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání 2 semestrální kurz "Větrání a klimatizace".

25.8.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí Vás zve na kurz Solární tepelné soustavy. Kurz je určen projektantům, technikům a pracovníkům činným ve výstavbě. Proběhne ve dvou termínech - 7. a 8. září a 12. a 13. září 2011.

10.8.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov si Vás dovoluje pozvat na II. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2011 s podtitulem ušetřeme energii pro naše děti konané 25. až 26. října 2011.

15.4.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

80 % budov, které budou existovat v roce 2050, existuje již dnes. Na celkové světové energetické spotřebě se budovy podílejí přibližně 40 %, z toho 50 % je spotřebováno v soustavách HVAC. V mnoha budovách lze optimální vnitřní klima zajistit mnohem efektivnějšími způsoby. Můžeme tak dosáhnout optimalizace celé soustavy a snížit energetickou náročnost.

1.4.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Konference zaměřená na optimalizaci návrhů systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody a zdravotechniky pro obnovu a výstavbu budov, 12. 4. 2011, 9.00 - 13:00, Kongresové centrum, sál C, Brno, Výstaviště 1.

29.3.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou legislativou o kontrole klimatizačních systémů, s normami ČSN EN pro kontroly klimatizačních a větracích systémů i s teoretickými a praktickými podklady i postupy použitelnými při vlastních kontrolách klimatizačních systémů.

29.3.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Československá společnost pro sluneční energii, Společnost pro techniku prostředí a Třeboňské inovační centrum pořádá letos již třetí ročník kurzu Solární tepelné soustavy 2011. Tentokrát se uskuteční ve dvou turnusech - v květnu v Čechách a v září na Moravě.

1.3.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.

25.1.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Předmětem jednání sympozia budou trendy ve vývoji výrobků s ohledem na snižování energetické náročnosti budov, zásadní podmínky pro snižování energetické náročnosti budov při jejich návrhu, realizaci a provozování. V rámci sympozia budou předána ocenění vybraných produktů podle metodiky Green Way.

18.1.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Zveme Vás na odborný seminář značky PROTHERM, který pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT, katedrou TZB. Lektoři ČVUT budou prezentovat novinky v legislativě technických zařízení budov v roce 2010.

9.12.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

HYDRONIC SYSTEMS si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Energie pod Vaší kontrolou 2011 s podtitulem "Regulační ventil - nedílná součást hydraulického okruhu", pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

26.10.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Obyvatelé Evropy tráví 90 % svého života v interiéru a vytvoření zdravého vnitřního prostředí spotřebuje hodně energie, převážně z fosilních zdrojů. Jedna z největších výzev současnosti je snížení spotřeby energie ve stávajících i nových budovách.

8.8.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov si Vás dovoluje pozvat na sympozium "Integrované navrhování a hodnocení budov", které se uskuteční 25. až 26. října 2010.

17.3.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Hlavním tématem semináře je hygiena vody ve vnitřních vodovodech a v letošním roce nově i vody studené. Protože kvalita vody ve vnitřním vodovodu je přímo závislá na kvalitě vody dodávané, věříme, že uvítáte možnost zároveň navštívit souběžně probíhající veletrh Watenvi, jehož součástí je mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE (VOD-KA), kde se prezentují firmy z oboru vodohospodářství.

12.3.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Změna termínu každoročních seminářů STP Novinky ve zdravotní technice! Původní termíny v březnu jsou zrušeny a semináře se konají 26.5. v Brně a 27.5.2010 v Praze. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

3.3.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Bude svým zaměřením "pokračovacím", navazujícím na kurz základní a je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokoškolských případně středoškolských studií v oborech techniky prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací).

3.2.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou legislativou o kontrole klimatizačních systémů, s normami ČSN EN pro kontroly klimatizačních a větracích systémů i s teoretickými a praktickými podklady i postupy použitelnými při vlastních kontrolách klimatizačních systémů. Kromě přednášek zabývajících se klimatizačními systémy, výpočtem spotřeby tepla pro klimatizaci, měřením klimatizačních systémů a dalšími souvisejícími tématy, bude součástí kurzu i prezentace ukázkových kontrol a doporučené metodiky kontrol.

28.1.2010
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je zaměřen na regulaci a řízení otopných a chladicích soustav: regulace pro solární zdroje tepla, zapojení otopných soustav pro řízení ekvitermními regulátory, návrhy otopných soustav s tepelnými čerpadly Hotjet a regulací Siemens Albatros2.

14.12.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro projektanty vytápění, klimatizace a větrání, provozovatele soustav a technické pracovníky z oblasti vytápění, chlazení a MaR, kteří chtějí mimo jiné vidět jednotlivé ventily v provozu a lépe tak pochopit rozdíly mezi jednotlivými provedeními.

11.12.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Konferenci připravuje odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Sdružením CZ-Biom, které jsou garanty jednotlivých technických sekcí konference.

7.12.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Hlavní téma přednášek semináře bude zaměřeno na solární systémy s ukázkou projektování solárního systému pro bytový dům, na měření a regulaci solárních systémů - monitoring. Druhá část semináře prezentuje zkušenosti s použitím kombinace tepelných čerpadel a solárních systémů a přehled argumentů pro a proti. Představeny budou akční sestavy s možností využití dotace Zelená úsporám.

6.11.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Schiedel, a.s., ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a společností Bosch Termotechnika, s.r.o., obch. divize Dakon si Vás dovolují pozvat na seminář pro projektanty, architekty a stavební odborníky Spalinové cesty a komíny, vytápění a větrání, mikroklimatické podmínky 2009.

7.10.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti zdravotní techniky a vytápění, kteří se v praxi setkávají s problematikou návrhu zařízení pro ohřívání teplé vody a návrhu zařízení pro úpravu vody jak pro rozvody teplé vody, tak pro kotelny a topná zařízení.

24.7.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze tří samostatných částí.

29.6.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seznámení se základními normami ČSN EN z oblasti tepelné techniky, vzduchotechniky, vytápění a chlazení. Charakteristika daných vybraných norem a jejich dopad na navrhování budov v ČR. Zkušenosti s tvorbou a další vývoj norem ČSN EN. Právní vztah těchto norem k české legislativě a možné důsledky při předávání staveb.

29.5.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 19. konferenci Klimatizace a větrání 2010 s podtitulem "Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat", která se bude konat ve dnech 3. a 4. února 2010.

27.4.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na komplexní představení systémů měření a regulace společnosti Honeywell pro sektor automatizace budov. Dále budou prezentovány slaboproudé systémy EZS a EPS Honeywell (ADI, ESSER).

20.4.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov". Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními způsoby bytového větrání, s progresivními metodami a standardy větrání obytných staveb. Seminář je určen pro projektanty, vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

20.3.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní jubilejní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni.

26.2.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

12.2.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.

23.1.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost ARNEMA s. r. o. ve spolupráci se společnostmi STP, Protech a Atcon systems si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář PROTECH - zpracování průkazu energetické náročnosti budov, ATCON - představení novinek grafického výpočtového programu TechCON verze 4.0B.

14.11.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost Schiedel a.s., ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků si Vás dovolují pozvat na seminář pro projektanty, architekty a stavební odborníky Spalinové cesty a řízené větrání 2008.

23.9.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář se bude zabývat různými aspekty projektování, realizací a provozování solárních tepelných soustav, problematikou měření a vyhodnocování skutečných solárních zisků a úspor v provozu.
Seminář je určen pro projektanty, provozovatele a investory.

9.9.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit účastníky s použitím ekonomických systémů chlazení a s novými možnostmi zpětného využívání kondenzačního tepla, které je většinou chápáno pouze jako odpadní produkt. V rámci integrovaného projektování a systémového hospodaření s energiemi v moderních budovách ukázat vliv volby systému klimatizace na potřebu strojně vyráběného chladu a tím i na energetickou náročnost.

31.3.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Správná volba 2008, odborné semináře společnosti IMI INTERNATIONAL, přinášejí letos nové informace zaměřené na správný postup při návrhu expanzních nádob a automatů dle ČSN EN 12 828, další téma semináře se bude zabývat odplyňováním soustav a separací nečistot, společnost představí nové TA regulátory průtoku a tlaku.

25.3.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s projektováním a dimenzováním základních prvků solárních tepelných soustav s ohledem na jejich specifické provozní chování (stagnace, nemrznoucí teplonosná látka).

29.1.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář se koná 25.3.2008 a jeho cílem je seznámit technickou veřejnost s praktickými zásadami a zkušenostmi uplatňovanými při koncepci, návrhu, výstavbě i provozu těchto budov, zvlášť pak s důrazem na jejich větrací, otopné i chladicí systémy, uplatňované dnes již hromadně v zemích EU včetně ČR, a zároveň s praktickými příklady návrhu soustav a jejich dimenzování.

29.1.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.

29.1.2008
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je pořádán ve dvou třídenních částech 26. - 28. května a 2. - 4. září 2008 a je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je ideální jako ucelená příprava k autorizačním zkouškám.

3.10.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s veškerými aspekty navrhování solárních soustav a s výpočtem jejich energetických zisků, včetně vlivu jednotlivých prvků. V programu semináře budou ukázány možnosti využití některých výpočetních programů od jednoduchých freewarových (měsíční bilance) po placené sofistikované (dynamická simulace).

26.9.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na představení kompletního sortimentu OVENTROP a jeho novinek. Prezentovány budou nové funkce programu PROTECH včetně modulu podlahového vytápění. Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

12.9.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen zejména pro projektanty a investory staveb určených jako nákupní centra. Dále pak i pro případné zájemce z řad zástupců státní správy, ostatní účastníky výstavby daných staveb, uživatele a jejich provozovatele.

3.9.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce klimatizace a větrání, ve spolupráci s ČVUT v Praze - fakultou strojní pořádá dvousemestrální kurz "Klimatizace a větrání". Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

8.8.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

8.8.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnosti Geberit spol. s r. o., Kemper CZ a KSB - pumpy + armatury s. r. o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádají seminář, jehož cílem je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací.

4.6.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

14.5.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Správná volba 2007 je již tradiční název odborných seminářů, které jsou letos nabity zcela novými informacemi a novými produkty pro letošní "topenářskou a chlaďařskou sezónu".

2.4.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je rozšířit informovanost o Facility managementu jako metodě, o způsobech, jak jej lze provádět a o tom, jak je tato metoda v současné době v naší republice využívána. Účast na semináři hodnocena jedním bodem.

19.3.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář s podtitulem Legislativa, Projektování, Realizace a provoz, Technické novinky se uskuteční dne 13.6.2007 v Masarykově koleji ČVUT v Praze. Účast na semináři ohodnocena 1 bodem.

26.2.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost s novinkami v oblasti odběrných vodovodních baterií a elektrických ohřívačů vody. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

23.2.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky na projektovou přípravu a realizaci zařízení pro provozní větrání garáží. Seminář je určen zejména pro projektanty, investory, zástupce orgánů státní správy a ostatní účastníky výstavby.

14.2.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční ve dnech 15. - 17. 5. 2007 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

26.1.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Začaly platit zcela nové normy: pro navrhování vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3 a nová norma pro přípravu teplé vody ČSN 06 0320. Seminář je zaměřen na vysvětlení změn, které nové normy přinášejí, budou přednášet přímo autoři norem a budou uvedeny rovněž komentáře k dalším měnícím se normám a souvislosti.

19.1.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se měřením hluku a hlukovou problematikou, včetně zpracování protokolu nebo vyhodnocení. Náplní kurzu jsou základní měřicí postupy, jejich procvičení, vypracování protokolu v souladu s požadavky autorizace a akreditace, hygienické limity hluku. Účast hodnocena 1 bodem.

19.1.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz proběhne dne 27.2.2007 a je určen pro osoby a firmy zabývající se měřením a vyhodnocováním hluku, dále pro projektanty (VZT, vytápění, stavební a další profese), investory, provozovatele, pracovníky ve státní správě a další. Účast hodnocena 1 bodem.

9.1.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář firem Regulus, Viadrus, pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí je určen projektantům, provozovatelům, zástupcům investorů, technickým i montážním pracovníkům, ale i dalším zájemcům z oblastí vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a průmyslových sítí.

20.11.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Odborný seminář společnosti Multi-VAC spol. s r. o. se uskuteční ve dnech 17. a 18. 1.2007 a je určen zejména projektantům, rozpočtářům, provozovatelům soustav, technickým a montážním pracovníkům z oblasti vytápění, vzduchotechniky, větrání a klimatizace. Účast na semináři je hodnocena 1 bodem.

13.11.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na problematiku hydronického vyvažování rozvodů tepla a chladu s použitím ručních a automatických vyvažovacích ventilů a je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

29.9.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými nebo již platnými změnami v normách v oblasti denního a sdruženého osvětlení. U norem připravovaných mohou účastníci semináře uplatnit svoje připomínky a zkušenosti s uvedenou problematikou a ovlivnit tak dopracování těchto norem.

5.9.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze dvou samostatných částí.

18.8.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Vzhledem k podstatné změně hlukové legislativy k zákonu o veřejném zdraví má kurz za cíl seznámení posluchačů s novým nařízením vlády, které je v platnosti od 1. června 2006. Protože v současné době je připravována i podstatná změna v části zákona týkající se hlukové problematiky, bude část kurzu věnována i předpokládaným úpravám v zákonu.

14.7.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací. Hlavní téma semináře: Norma EN 1717 - ochrana vody proti znečištění; hygiena vnitřních vodovodů - legionela - jak s ní bojovat.

1.3.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

2.2.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro všechny, kdo navrhují ohřev vody a potrubní trasy vodovodu a kdo tato zařízení provozují, schvalují a užívají. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

13.1.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je zaměřený na problematiku související bezprostředně s měřením hluku, vibrací, ale i dalších fyzikálních faktorů, a to s ohledem na ustanovení novely zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví. Je určen zejména všem, kteří se zabývají měřením hluku, vibrací, osvětlení a dalších fyzikálních faktorů prostředí.

13.1.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se měřením hluku a hlukovou problematikou, včetně zpracování protokolu nebo vyhodnocení. Náplní kurzu jsou základní měřicí postupy, jejich procvičení, vypracování protokolu v souladu s požadavky autorizace a akreditace, hygienické limity hluku.

22.12.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je zaměřen na problematiku soustav s konstantním a proměnným průtokem. Je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

9.11.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je ideální jako ucelená příprava k autorizačním zkouškám. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

7.11.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Dne 11.11.2005 se v rámci doktorandského grantu koná druhý ročník workshopu W2-510 "Sustainable Construction of Buildings and Sustainable Development of Urban Space". Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze, Thákurova 7, místnost č. A034.

4.10.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář se bude zabývat problematikou úspor energie pro chlazení budov, pasivními budovami, které dokáží udržet přijatelné klima bez potřeby chlazení, dále různými principy chlazení bez chladivového cyklu: využitím zemních výměníků, nočního větrání či adiabatického chlazení. Seminář bude zaměřen také na novou koncepci volného chlazení s přímým výparem chladiva pro vzduchem chlazené chladicí jednotky.

7.9.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze tří samostatných částí.

31.8.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací. Hlavní téma semináře Vás seznámí s normou EN 1717 - ochrana vody proti znečištění, dále se přednášející zaměří na hygienu vnitřních vodovodů - legionela - jak s ní bojovat.

19.4.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Odborný seminář se bude zabývat novinkami v sortimentu firem Heimeier a Tour & Andersson, vhodným návrhem nových typů radiátorových armatur na základě závěrů z experimentálních měření, novými trendy v otopných tělesech, úskalími jejich provozu. Veškeré odborné pasáže budou klást důraz na praktický dopad do technické praxe a budou doplněny praktickými příklady.

18.2.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost se současným a hlavně novým sortimentem zdrojů tepla a regulace otopných soustav nabízených pořádajícími firmami.

17.2.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům technických zařízení budov. Kurz navazuje na problematiku přednesenou v 1. a 2. kurzu, jejichž cílem bylo naučit posluchače základním znalostem z oblastí šíření hluku a chvění od technických zařízení, hodnocení hluku ve vztahu k hygienickým předpisům, navrhování protihlukových opatření podle základních metod boje s hlukem a základů stavební akustiky.

28.9.2004
STP - Společnost pro techniku prostředí

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům technických zařízení budov. Kurz navazuje na problematiku přednesenou v 1. kurzu, jehož cílem bylo naučit posluchače základním znalostem z oblasti šíření hluku a chvění od technických zařízení, hodnocení hluku ve vztahu k hygienickým předpisům a navrhování protihlukových opatření podle základních metod boje s hlukem.

17.9.2004
STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Větrání bytů". Cílem semináře je seznámit se jednak s nejnovějšími principy a nároky na výměnu vzduchu v bytech a s připravovaným předpisem pro větrání bytů. Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

19.5.2004
STP - Společnost pro techniku prostředí

Pozvánka na firemní seminář společnosti Arnema s.r.o. "Vytápění a chlazení nízkoenergetických občanských budov", pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.