Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov"

Název akce: Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Obytné prostředí
Datum konání: 18.5.2009
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Vložné: členové STP 900 Kč; ostatní 1200 Kč
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov". Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s moderními způsoby bytového větrání, s progresivními metodami a standardy větrání obytných staveb.Seminář je určen pro projektanty, vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Ing. Miloslav Chlum
odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení, úvod - Ing. Miloslav Chlum
Nízkoenergetické a pasivní budovy v České republice - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Nové požadavky na větrání budov podle evropských norem - prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
Úspěšná řešení nízkoenergetických a pasivních budov - Akad. arch. Josef Horný
Větrání nízkoenergetických budov bez rekuperace - Ing. Miloslav Chlum
Okna nízkoenergetických budov - Ladislav Platil
Zkušenosti s větráním nízkoenergetických a pasivních budov - doc. Ing. Karel Papež, CSc.
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

18. 5. 2009 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 900,- Kč
- pro ostatní 1.200,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosímuhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama