Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Komponenty pro TZB v souladu s novými ČSN"

Společnosti Geberit spol. s r. o., Kemper CZ a KSB - pumpy + armatury s. r. o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádají seminář, jehož cílem je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací.

Název akce: Komponenty pro TZB v souladu s novými ČSN
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Geberit spol. s r. o., Kemper CZ a KSB - pumpy + armatury s. r. o.
ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: Účast na firemním semináři je zdarma
Hodnocení ČKAIT: -

Vážení,

společnosti Geberit spol. s r. o., Kemper CZ a KSB - pumpy + armatury s. r. o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádají seminář, jehož cílem je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem Geberit, Kemper a KSB - pumpy + armatury. Pořadí firemních přednášek se bude na seminářích měnit, informaci obdržíte při prezenci.

Na závěr semináře bude uspořádána tombola, výherce 1. ceny získá GPS navigaci.

Přednášející:

Ing. Miroslav Hartl - Geberit
Jiří Hýsek - Kemper
Ing. Luboš Hrdlička - KSB pumpy + armatury

Termíny a místa konání seminářů:

29. 10. 2007 Brno - Hotel International, Husova 16
30. 10. 2007 Ostrava - Hotel Harmony Club, 28. října 1263/170
01. 11. 2007 Pardubice - Interhotel Labe, Masarykovo nám. 2633
08. 11. 2007 Praha - Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1

Program:

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 13.00 Zahájení semináře

Odborné přednášky

Nové trubní materiály a progresivní technologie spojování v oblasti TZB

Hygiena teplé a studené vody aneb "voda musí proudit"

Normy EN 1717 a EN 806-3

Výpočtový program pro dimenzování vnitřních vodovodů

Přestávka - občerstvení

Projektování přečerpávacích stanic fekálií v souladu s normami ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760

Využití elektronických prvků k řízení kalových čerpadel (snímání hladiny, předcházení poruchových stavů, frekvenční měniče, ochrana proti chodu nasucho apod.)

Představení nové generace přečerpávacích stanic Mini-Compacta

Představení nových typů rozvaděčů LevelControl, určených pro kalová čerpadla a přečerpávací stanice
13.00 Diskuse
Tombola, závěr semináře

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přihlášení:

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pořádající firmy:

Geberit spol s r. o.
Moravanská 85, 619 00 Brno
Tel.: 547 212 335, fax: 547 212 340
E-mail: sales.cz@geberit.com
http://www.geberit.cz

Kemper CZ - Jiří Hýsek
Plzeňská 155/133, 150 00 Praha 5
Tel./fax: 255 739 610
E-mail: jhysek@kemper-armatury.cz
http://www.kemper-armatury.cz

KSB - pumpy + armatury s. r. o., koncern
Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: 241 090 217, fax: 241 480 123
E-mail: hrdlicka@ksbpumpy.cz
http://www.ksbpumpy.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz,
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama