Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovyPořádající firmy REFLEX CZ, RESIDEO, STIEBEL ELTRON a WILO CS si Vás dovolují pozvat na tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov.

Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05 Energetická náročnost a kvalita prostředí budov v roce 2021
– odborná přednáška ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
RESIDEO
Inovace v radiátorových ventilech a regulaci
REFLEX CZ
Návrh a dimenzování systémů udržování tlaku
(SW Reflex Solutions Pro)
STIEBEL ELTRON
Vytápění a příprava teplé vody dle nové legislativy
Dotační programy pro tepelná čerpadla a větrací systémy
WILO CS
Novinky v čerpací technice WILO pro rok 2021
13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře
Oběd

Přednášející:

ČVUT, FSV, Katedra TZB   prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a kolektiv
Reflex CZ Ing. Martin Fořt
Resideo Ing. Libor Pluháček, Mgr. Jacek Robert Wawrzyn, Miroslav Blažek a Ing. Milan Vítovský
Stiebel Eltron Ing. Petr Novotný, Ing. David Šafránek
Wilo CS Ing. Vladimír Bandouch

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Datum a místo konání

5. 10. 2021   Brno – Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 496/20 (bývalý hotel Holiday Inn)
6. 10. 2021 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
7. 10. 2021 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Za pořádající firmy se na setkání s Vámi těší odborní garanti semináře:

Ing. Igor Belovič Resideo
Comfort & Care
Tuřanka 1236/96, 627 00 Brno
https://homecomfort.resideo.com/CZ
igor.belovic@resideo.com
Ing. Martin Fořt Reflex CZ, s. r. o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
www.reflexcz.cz
fort@reflexcz.cz
Ing. Petr Novotný Stiebel Eltron, s. r. o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
www.stiebel-eltron.cz
petr.novotny@stiebel-eltron.cz
Ing. Vladimír Bandouch Wilo CS, s. r. o.
Obchodní 125, 251 01 Čestlice
www.wilo.cz
vladimir.bandouch@wilo.com
 
 
Reklama